Индустриален парк Марково

Индустриален парк Марково е разположен на околовръстен път на град Пловдив. Районът е известен като индустриалното сърце на България със силно развито машиностроене и леки производства. Има отлично развита транспортна инфраструктура - магистрали, железопътни линии и международно летище. В близост до Индустриален парк Марково преминават основни за страната пътни артерии.

ПАРАМЕТРИ:
Площ на терена: 181 252 кв.м
Плътност на застрояване - 80%
Кинт - 2.5
Парцели с площ от 4653 кв.м до 8466 кв.м
Възможност за обединение и разделяне на
парцели във връзка с потенциалната експанзия на индустриалните проекти
Инфраструктурна обезпеченост на зоната:
Електричество и възможност за газификация
Канализация
Вътрешна пътна мрежа
Телекомуникации
Схеми на развитие:
Продажба на парцелите
Изграждане на индустриални проекти по конкретно задание
25%

ПАРЦЕЛ, 100% ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВАШИЯ БИЗНЕС

 

Индустриален парк Марково дава възможност за безпроблемно обединяване или разделяне на парцелите съгласно изискванията на инвестиционния проект и бъдещата активност на инвеститора. Осигурена е инфраструктура – електричество, канализация и възможност за газификация, като е взета в предвид потенциалната бъдеща експанзия на компаниите и свързаните с това изисквания за подсигуреност на ресурсите.

С ЛИЦЕ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ПЛОВДИВ

 

ОТЛИЧЕН ДОСТЪП, ЛОГИСТИЧНИ ДАДЕНОСТИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ В РАЙОНА

 

Индустриален парк Марково се намира на околовръстен път Пловдив, който води до автомагистрала Тракия. В близост до парка минават и три от Пан-Европейските коридори, осигуряващи достъп до парцелите. В непосредствена близост се намира митница Пловдив, а на 14 км е и международно летище Пловдив. В близост до парка е изграден модерен интермодален терминал, който създава условия за оптимално въздействие и интеграция на различните видове транспорт.

brochure decoration

ИНДУСТРИАЛНИ ПАРЦЕЛИ

СВАЛИ БРОШУРА